0512-341796
Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Een transparante en open communicatie met ouders vinden wij essentieel. Wij maken hier als team afspraken over en bewuste keuzes in, zoeken naar eenduidigheid. Omdat wij ouders én kind onmisbaar vinden in de samenwerking, communiceren wij vooral OOK met u over positieve zaken.

Zien wij mooie dingen, dan willen wij juist ook dit met u delen. Niet alleen in geval van zorg of praktische aangelegenheden zult u van ons horen. Wij willen u, vooral in deze bijzondere tijd, meenemen en betrekken waar dit kan. Wij zijn met het team de mogelijkheden aan het onderzoeken m.b.t. het optimaliseren van de informatievoorziening door bijvoorbeeld te werken met Parro (ouderapp gericht op communicatie). We zoeken naar een weg die eenvoudig maakt dat wij u nog meer inzicht kunnen geven in dat waar wij mee bezig zijn.

Uiteraard staan wij altijd open voor vragen en opmerkingen, voor feedback. Dit waarderen wij zeer! U weet ons in dit geval te vinden.