0512-341796
Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Een transparante en open communicatie met ouders vinden wij essentieel. Wij maken hier als team afspraken over en bewuste keuzes in, zoeken naar eenduidigheid. Omdat wij ouders én kind onmisbaar vinden in de samenwerking, want wij hebben elkaar nodig om uw kind optimaal tot leren te laten komen, communiceren wij OOk met u over positieve zaken.

Zien wij mooie dingen, dan willen wij juist ook die met u delen. Niet alleen in geval van zorg of praktische aangelegenheden zult u van ons horen. Wij willen u, vooral in deze bijzondere tijd, meenemen en betrekken waar dit kan. Wij zijn met het team de mogelijkheden aan het onderzoeken m.b.t. het optimaliseren van de informatievoorziening door ons bijvoorbeeld te verdiepen in apps als Parro. We zoeken naar een weg die eenvoudig maakt dat wij u nog meer inzicht kunnen geven in dat waar wij mee bezig zijn. Dit wordt vervolgd.

Uiteraard staan wij altijd open voor vragen en opmerkingen, voor feedback. Dit waarderen wij zeer! U weet ons in dit geval te vinden.