0512-341796
Onze groepen

Onze groepen

Een klas op SWS it Werflan

bestaat uit ongeveer 25 leerlingen en is modern ingericht. Ieder lokaal is goed geventileerd, heeft voldoende natuurlijk licht en er is ruimte om je rustig op je werk te concentreren. De lokalen van de midden- en bovenbouw hebben een bovenverdieping, waar met name zelfstandig gewerkt wordt.

Onze groepen

De onderbouw

Groep 0/1

Kinderen starten in de instroomgroep, groep 0/1. Juf Helena en juf Fetsje zijn de leerkrachten van deze groep. Vanuit veiligheid en vertrouwen wordt er gespeeld en geleerd. Er wordt in deze groep thematisch gewerkt. Dit betekent dat wij aansluiten bij onderwerpen en thema's die in een bepaalde periode centraal staan. Denk aan Kerst, maar ook aan thema's als 'Mijn familie', 'Voeding' en 'De ruimte'. Wij gaan uit van de doelen van Nieuw Leren. Deze zijn voor ons de basis en geven richting waarin kinderen onderwerpen leren verkennen en hiermee omgaan. Via Klasseplan volgen wij de doelen die leerlingen behalen, waar leerlingen zich bevinden in hun ontwikkeling. Het is ons online plan- en volgsysteem.

Zelfstandigheid is uiteraard ook een belangrijk aspect waar vanaf groep 0/1 aan wordt gewerkt. Zelf keuzes maken, materialen pakken, elkaar helpen; het zijn zaken die een kind in staat stellen om een stukje trots en eigenwaarde te ontwikkelen. Daarnaast is er veel ruimte voor (vrij en begeleid) spel, dans, zingen en voor het maken van muziek.

Groep 1/2

Bij juf Marian wordt voortgezet wat leerlingen in groep 0/1 aan kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Marian is er vijf dagen in de week, een vaste basis voor de leerlingen uit deze groep. Ook hier wordt Klasseplan ingezet en er is sprake van een doorgaande lijn m.b.t. de doelen van Nieuw Leren. Wij kunnen maatwerk leveren, de doelen zijn kindgericht en op maat. Leerlingen worden vergeleken met hun eigen ontwikkeling, niet met die van de ander.

In groep 1/2 ligt de focus meer op een voorbereiding richting het schoolse leren van groep 3, maar is er tevens nog voldoende ruimte om volop te spelen en om echt kleuter te zijn. Want juist zo leren deze kinderen het beste! Knutselen, zingen, lezen, dansen en niet te vergeten; buiten spelen! Voorwaarden om een kind tot leren te laten komen. In groep 2 worden de oudste kleuters op allerlei manieren uitgedaagd om ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Net als in groep 0/1 wordt er gewerkt aan de hand van thema's. Afstemming van thema's is er tussen groep 0/1 en groep 1/2 en ook OINK! Peuterspelen doet hieraan mee.

"Vroeger"

..Stonden er twee scholen in Rottevalle, een openbare school Yn'e Mande en een christelijke school de Finne. Met de krachten gebundeld geven wij onderwijs nu samen vorm als samenwerkingsschool, waarin zowel de denominaties openbaar en christelijk zich thuis voelen. Benieuwd hoe wij dit doen? Kom eens langs!

Onze groepen

De bovenbouw

Groep 7/8

In groep 7/8 is juf Monique er alle dagen. Juf Monique is tevens taalcoördinator.

Ons doel is; leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Net zoals in groep 5/6 werken wij ook in deze groep hard aan o.a. het vergroten van de rekenvaardigheden, taal- en leesvaardigheden. Wij streven ernaar een uitstroom te realiseren, die aansluit bij de optimale mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen uit onze leerlingen halen wat er in zit, vinden dat zij hier recht op hebben. Wij zijn ambitieus en werken hierin nauw samen met de ouders én de leerlingen. Zij worden betrokken bij dat wat zij moeten leren en het waarom. Welke wensen hebben zij zelf? Met welke competenties willen zij de basisschool verlaten? Wij gaan hierover met onze leerlingen in gesprek. Leren wordt vergroot (zo weten wij uit onderzoek) door verschillende hersengebieden te activeren. O.a. muziek, maar ook creatieve vorming, Fries, geschiedenis en aardrijkskunde zijn o.a. ook vakken waar wij aan werken. Op competenties zoals 'zelfstandigheid' en 'plannen en organiseren' doen wij tevens een groot beroep. Dit maakt dat leerlingen met voldoende bagage onze school verlaten.

De IEP-eindtoets wordt in groep 8 gemaakt en er wordt afgesloten met een musical en schoolkamp voor de gehele groep 7/8.

Wij streven ernaar dat leerlingen terug kunnen blikken op een fijne, vertrouwde en vooral ook uitdagende basisschooltijd.