0512-341796
Onze groepen

Onze groepen

Een klas op SWS it Werflân

bestaat uit ongeveer 25 leerlingen en is modern ingericht. Ieder lokaal is goed geventileerd, heeft voldoende natuurlijk licht en er is ruimte om je rustig op je werk te concentreren. De lokalen van de midden- en bovenbouw hebben een bovenverdieping, waar met name zelfstandig gewerkt wordt.

Onze groepen

De onderbouw

Groep 0/1

Kinderen starten in de instroomgroep, in groep 0/1. Vanuit veiligheid en vertrouwen wordt er gespeeld en geleerd. Jonge kinderen leren door te spelen. Wij werken vanaf schooljaar 2021-2022 met de kleutermethode Onderbouwd. Een complete kleutermethode, waarbij gedacht en gewerkt wordt vanuit leerdoelen. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal vinden wij belangrijk. Al handelend kunnen kinderen zo hun ontwikkelingsdoelen behalen. Wij zorgen voor een compleet en beredeneerd leeraanbod.

Zelfstandigheid ontwikkelen vinden wij ook zeer belangrijk. Zelf keuzes leren maken, materialen pakken, elkaar helpen; het zijn zaken die een kind in staat stellen om een stukje trots en eigenwaarde te ontwikkelen. Daarnaast is er veel ruimte voor dans, zingen en voor het maken van muziek. Meester Johan komt bijvoorbeeld elke vrijdagochtend in de klas om muziekles te geven én dat is altijd feest!

Groep 1/2

In groep 1/2 wordt voortgezet wat de kinderen aan kennis en vaardigheden hebben opgedaan in de voorgaande klas. De focus ligt al wat meer op een voorbereiding richting het schoolse leren van groep 3, maar is er tevens nog voldoende ruimte om volop te spelen en om echt kleuter te zijn! Want juist zo leren deze kinderen het beste. Knutselen, zingen, lezen, dansen en niet te vergeten; buiten spelen! Het zijn voorwaarden om een kind tot leren te laten komen. In groep 2 worden de oudste kleuters op allerlei manieren uitgedaagd om de ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en te verbeteren. Net als in groep 0/1 wordt er gewerkt met de methode Onderbouwd, waardoor er een doorgaande lijn is binnen de school.

"Vroeger"

..Stonden er twee scholen in Rottevalle, een openbare school Yn'e Mande en een christelijke school de Finne. Met de krachten gebundeld geven wij onderwijs nu samen vorm als samenwerkingsschool, waarin zowel de denominaties openbaar en christelijk zich thuis voelen. Benieuwd hoe wij dit doen? Kom eens langs!

Onze groepen

De bovenbouw

Groep 7/8

Ons doel is; leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Net zoals in groep 5/6 werken wij ook in deze groep hard aan o.a. het vergroten van de rekenvaardigheden, taal- en leesvaardigheden. Wij streven ernaar een uitstroom te realiseren, die aansluit bij de optimale mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen uit onze leerlingen halen wat er in zit, vinden dat zij hier recht op hebben. Wij zijn ambitieus en werken hierin nauw samen met de ouders én de leerlingen. Zij worden betrokken bij dat wat zij moeten leren en het waarom. Welke wensen hebben zij zelf? Met welke competenties willen zij de basisschool verlaten? Wij gaan hierover met onze leerlingen in gesprek. Leren wordt vergroot (zo weten wij uit onderzoek) door verschillende hersengebieden te activeren. O.a. muziek, maar ook creatieve vorming, Fries, geschiedenis en aardrijkskunde zijn o.a. ook vakken waar wij aan werken. Op competenties zoals 'zelfstandigheid' en 'plannen en organiseren' doen wij tevens een groot beroep. Dit maakt dat leerlingen met voldoende bagage onze school verlaten.

De IEP-eindtoets wordt in groep 8 gemaakt en er wordt afgesloten met een musical en schoolkamp voor de gehele groep 7/8.

Wij streven ernaar dat leerlingen terug kunnen blikken op een fijne, vertrouwde en vooral ook uitdagende basisschooltijd.