0512-341796
Onze groepen

Onze groepen

Een klas op SWS it Werflan

bestaat uit ongeveer 25 leerlingen en is modern ingericht. Ieder lokaal is goed geventileerd, heeft voldoende natuurlijk licht en er is ruimte om je rustig op je werk te concentreren. De lokalen van de midden- en bovenbouw hebben een bovenverdieping, waar met name zelfstandig gewerkt wordt.

Onze groepen

De onderbouw

Groep 0/1

Kinderen starten in de instroomgroep, groep 0/1. Juf Helena en juf Lisa zijn de leerkrachten van deze groep. Vanuit veiligheid en vertrouwen wordt er gespeeld en geleerd. Er wordt in deze groep thematisch gewerkt. Dit betekent dat wij aansluiten bij onderwerpen en thema's die in een bepaalde periode centraal staan. Denk aan Kerst, maar ook aan thema's als 'Mijn familie', 'Voeding' en 'Vakantie'. Wij hanteren de methode Schatkist in de onderbouw. Zodoende kan er spelenderwijs, onderzoekend en ontwerpend geleerd worden. Schatkist vormt het hart van de doorgaande lijn tussen Uk & Puk (0-4 jaar, voorschoolse educatie), Veilig Leren Lezen (lezen) en Pennenstreken (schrijven). Zelfstandigheid is eveneens een belangrijk aspect waar in groep 0-1 aan wordt gewerkt. Zelf keuzes maken, materialen pakken, elkaar helpen, het zijn zaken die een kind in staat stellen om een stukje trots en eigenwaarde te laten ontwikkelen. Uiteraard werken wij met hoeken. Zo is er een huishoek, een bouwhoek en een winkeltje in het lokaal te vinden. We gaan in de onderbouw uit van de doelen van Nieuw Leren. Via Klasseplan volgen wij de doelen die leerlingen behalen, waar leerlingen zich bevinden in hun ontwikkeling. Het is ons online plan- en volgsysteem.

Groep 1/2

Bij juf Marian wordt voortgezet wat leerlingen in groep 0/1 aan kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Marian is er vijf dagen in de week, een vaste basis voor de leerlingen uit deze groep. Ook hier wordt Klasseplan ingezet en er is sprake van een doorgaande lijn m.b.t. de doelen van Nieuw Leren. We kunnen maatwerk leveren, de doelen zijn kindgericht en op maat. Leerlingen worden vergeleken met hun eigen ontwikkeling, niet met die van de ander. In groep 1/2 ligt de focus meer op een voorbereiding richting het schoolse leren van groep 3, maar is er tevens nog voldoende ruimte om volop te spelen en kleuter te zijn. Want juist zo leren deze kinderen het beste! In groep 2 worden de oudste kleuters op allerlei manieren uitgedaagd om ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Net als in groep 0/1 wordt er gewerkt met Schatkist en aan de hand van thema's.

"Vroeger"

..Stonden er twee scholen in Rottevalle, een openbare school Yn'e Mande en een christelijke school de Finne. Met de krachten gebundeld geven we onderwijs nu samen vorm als samenwerkingsschool waarin zowel de denominaties openbaar en christelijk zich thuis voelen. Benieuwd hoe we dit doen? Kom eens langs!

Onze groepen

De bovenbouw

Groep 7/8

In groep 7/8 is juf Fenna er op maandag en dinsdag en meester Robert op de overige dagen. Ons doel is; leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Net zoals in groep 5/6 werken wij ook in deze groep hard aan o.a. het vergroten van de rekenvaardigheden, taal- en leesvaardigheden. Ook voor deze groep geldt dat wij een missie hebben. Een uitstroom realiseren, die aansluit bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen uit onze leerlingen halen wat er in zit, vinden dat zij hier recht op hebben. Wij zijn ambitieus en werken hierin nauw samen met de ouders én de leerlingen. Zij worden betrokken bij dat wat zij moeten leren en het waarom. En welke wensen hebben zij zelf? Met welke competenties willen zij de basisschool verlaten? Wij gaan hierover met onze leerlingen in gesprek. De eindtoets wordt in groep 8 gemaakt en er wordt afgesloten met een musical en schoolkamp. Wij streven ernaar dat leerlingen terug kunnen blikken op een fijne, vertrouwde en leerzame basisschooltijd.