0512-341796
Onze groepen

Onze groepen

Een klas op SWS it Werflân

bestaat gemiddeld uit 25 leerlingen en is modern ingericht. Ieder lokaal is goed geventileerd, heeft voldoende natuurlijk licht en er is ruimte om je rustig op je werk te concentreren. De lokalen van de midden- en bovenbouw hebben een bovenverdieping, waar met name zelfstandig gewerkt wordt.

Onze groepen

De onderbouw

Twee groepen 1/2

Onze school groeit en daar zij wij blij mee. Vanaf schooljaar 2022-2023 werken wij met twee kleutergroepen, waardoor wij optimaal kunnen samenwerken en kinderen zo goed kunnen volgen en begeleiden. Onze kleutergroepen starten 'klein', met ongeveer 17 leerlingen per groep. Gedurende het schooljaar stromen de groepen langzaam vol, naar ongeveer 27 leerlingen per groep einde schooljaar 2022-2023.

In beide groepen 1/2 wordt er gewerkt a.d.h.v. de moderne onderwijsmethode Onderbouwd. En methode waarbij de nadruk op spel en directe instructie ligt.

De focus ligt voor de leerlingen uit groep 2 al wat meer op een voorbereiding richting het schoolse leren van groep 3, maar is er tevens nog voldoende ruimte om volop te spelen en om echt kleuter te zijn! Want juist zo leren deze kinderen het beste. Knutselen, zingen, lezen, dansen en niet te vergeten; buiten spelen! Het zijn voorwaarden om een kind tot leren te laten komen.

Onze kleuters worden op allerlei manieren uitgedaagd om de eigen ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en te verbeteren.

"Vroeger"

..Stonden er twee scholen in Rottevalle, een openbare school Yn'e Mande en een christelijke school de Finne. Met de krachten gebundeld geven wij onderwijs nu samen vorm als samenwerkingsschool, waarin zowel de denominaties openbaar en christelijk zich thuis voelen. Benieuwd hoe wij dit doen? Kom eens langs!

Onze groepen

De bovenbouw

Groep 7/8

Ons doel is; leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Net als in groep 4/5 en 5/6 werken wij ook in deze groep hard aan o.a. het vergroten van de rekenvaardigheden, taal- en leesvaardigheden. Wij streven ernaar een uitstroom te realiseren, die aansluit bij de optimale mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen uit onze leerlingen halen wat er in zit, vinden dat zij hier recht op hebben. Wij zijn ambitieus en werken hierin nauw samen met de ouders én de leerlingen. Zij worden betrokken bij dat wat zij moeten leren en het waarom. Welke wensen hebben zij zelf? Met welke competenties willen zij de basisschool verlaten? Wij gaan hierover met onze leerlingen in gesprek. Leren wordt vergroot (zo weten wij uit onderzoek) door verschillende hersengebieden te activeren. O.a. muziek, maar ook creatieve vorming, Fries, geschiedenis en aardrijkskunde zijn o.a. ook vakken waar wij aan werken. Op competenties zoals 'zelfstandigheid' en 'plannen en organiseren' doen wij tevens een groot beroep. Dit maakt dat leerlingen met voldoende bagage onze school verlaten.

De IEP-eindtoets wordt in groep 8 gemaakt en er wordt afgesloten met een musical en schoolkamp voor de gehele groep 7/8.

Wij streven ernaar dat leerlingen terug kunnen blikken op een fijne, vertrouwde en vooral ook uitdagende basisschooltijd.