0512-341796
Team

Team

Team

Wie zijn wij?

Streven...

Het team van SWS It Werflân kenmerkt zich door een professionele teamcultuur. Hierin zijn wij met elkaar in ontwikkeling.

We zijn een relatief jong team. Wij vinden het belangrijk 'lerend' in onze school en organisatie te staan. We zijn immers rolmodel voor onze leerlingen, gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar aan wanneer dit nodig is. We houden daarnaast rekening met elkaar, hebben oog en aandacht voor het 'zijn' van de ander. We staan open voor feedback en zijn in staat om in de spiegel te kijken. Ons eigen handelen en gedrag onder de loep blijven nemen, dit geldt voor alle rollen, vinden wij voorwaardelijk om onze ontwikkeling voort te zetten. Bouwen aan een krachtig en inspirerend team, voor elkaar, voor onze leerlingen en voor onze ouders.

We benutten elkaars talenten en willen dit nog meer naar voren brengen. Talenten verder ontwikkelen staat gepland in onze kwaliteitsagenda. We hebben ambities, die o.a. ook gepaard gaan met scholing. Maar ook collegiale consultatie, sparren in kleine teams, vertrouwen hebben in elkaar en oplossingen accepteren die soms anders zijn dan jij voor ogen hebt, zonder wrok, hoort hierbij. Deze weg zijn wij als team ingeslagen.

Er is daarnaast een nauwe samenwerking met externen zoals orthopedagogen, Steunpunt Noord, Kentalis en andere partijen ter ondersteuning van de ontwikkeling van uw kind op onze school.

Als school hebben wij 'leren' hoog in het vaandel staan. Wij bieden elk schooljaar een lerende omgeving voor stagiaires van o.a. de opleiding: onderwijsassistent, Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Pedagogische academie basisonderwijs (Pabo) en Pedagogiek.

Wie doet wat?

Schoolleider: Paulien Veldman (ma, di, do)
Intern begeleider: Berber Olij (di, woe)

Groep 1/2A: Sanne Jocelyn Hageman (ma, woe + dinsdag ambulant aan het werk op school) en Anja Gort (di, do, vrij)

Groep 1/2B : Welmoed Wijma (ma, di, woe) en Fetsje Anema (do, vr + dinsdag ambulant aan het werk op school)

Groep 3: Fenna Kuperus (ma, di) en Sanne Prins (woe, do, vr + dinsdag gymles aan alle groepen)

Groep 4/5: Monique Reijngoud (ma, di, woe) en Hennie Hoogstins (do, vr)

Groep 5/6: Marrit van Esch (ma, di, do, vr) en Eppie Wouda (woe)

Groep 7/8: Arnaud Donker (ma, di, woe) en Monique Reijngoud (do, vr)