Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
Mail ons: directie.werflan@opo-furore.nl

directeur: Paulien Veldman

 

 

 

 

Visie

Samenwerkingsschool it Werflân

We werken samen aan een nieuwe school. Openbare basisschool Yn 'e Mande en Christelijke basisschool De Finne zijn vanaf 1 augustus 2016  samen verder gegaan als samenwerkingsschool it Werflân waarin zowel openbaar als christelijk zich thuis moeten voelen. Het samenwerkingsproces is nog maar het begin van een proces dat de komende jaren de aandacht zal blijven vragen van alle betrokkenen waarin ieder afzonderlijk maar ook gezamenlijk een eigen weg moet vinden. Dit proces biedt een goede kans om meer kennis en begrip voor verschillende overtuigingen van leerkrachten, ouders en kinderen te krijgen en daarmee voor elkaar.

Het onderwijsconcept van de samenwerkingsschool wordt vormgegeven vanuit een aantal duidelijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op studiemiddagen en avonden met beide teams. In deze studiemomenten hebben we een missie vastgesteld die past in het kader van het MFC/IKC. Daarin hebben we als participanten uitgesproken dat het MFC een plek is waar iedereen welkom is. Een samenlevingsplek waarin veel aandacht zal zijn voor cultuur, natuur en milieu in de ruimste zin van het woord en op de toekomst gericht. De school wil daarbij van harte aansluiten en er onderdeel van zijn, maar bovenal staan we voor goed onderwijs.

Ouders zijn tijdens informatie- en inspraakavonden betrokken bij het hele proces.

Onze missie is: In noflik plak foar goed ûnderwiis!

 

Contact

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
Mail ons: directie.werflan@opo-furore.nl

directeur: Paulien Veldman

 

 

 

 

 

Contact

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
Mail ons: directie.werflan@opo-furore.nl

directeur: Paulien Veldman

 

 

 

 

 

Contact