0512-341796
Speerpunten

Speerpunten

Hier werken wij aan:

Didactiek is onderwijskunde. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leerkracht er voor zorgt dat de leerling leert.

Didactiek behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Binnen onze school staat didactiek centraal. Wij zijn een school waarbij van leerkrachten verwacht wordt dat zij in staat zijn tot zelfreflectie. Wat kan jij anders doen, wanneer iets niet lukt? Hoe komt het dat een leerling iets niet begrijpt? Hoe heb jij de uitleg gegeven?

Altijd eerst kijken naar het eigen handelen, jezelf of juist elkaar als collega's een spiegel voorhouden. Zo leren wij op onze school met én van elkaar. Niet alleen van onze leerkrachten, maar ook van de intern begeleiders en de directie verwachten wij deze lerende houding. Zelfreflectie stelt ons in staat om te blijven leren en als team in ontwikkeling te blijven. Het hangt samen met onze teamcultuur, waarbij wij een professionele omgang met elkaar heel belangrijk vinden.

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan wij over op een nieuwe rekenmethode, namelijk Wereld in Getallen 5 (WIG5). Dit is een nieuwe, actuele methode die preventief en uitdagend is én leerlingen maximale ondersteuning biedt. Wij gaan deze nieuwe methode dit schooljaar onder begeleiding van een ervaringsdeskundige implementeren en zoeken in geval van vraagstukken tevens aansluiting bij collega-scholen, die al met deze methode werken. Wij willen onze rekenopbrengsten vergroten. In combinatie met goede didactiek en focus op instructie denken wij hieraan te kunnen voldoen.

De school heeft onlangs de methode Flits aangeschaft. Een leesmethode, gericht op de ontwikkeling van het technisch lezen. Deze methode sluit aan bij de visie van onze school en is een instrument om onze leesopbrengsten te vergroten. Ook is het team geschoold m.b.t. deze methode. Een moderne, nieuwe methode, waarmee wij vanaf groep 3 tot en met groep 8 werken.