0512-341796
Speerpunten
100%
min
100%

Speerpunten

Hier werken wij hard aan:

Didactiek is onderwijskunde. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leerkracht er voor zorgt dat de leerling leert.

Didactiek behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Binnen onze school staat didactiek centraal. Wij zijn een school, waarbij van leerkrachten verwacht wordt dat zij in staat zijn tot zelfreflectie. Wat kan jij anders doen, wanneer iets niet lukt? Hoe komt het dat een leerling iets niet begrijpt? Hoe heb jij de uitleg verzorgd?

Altijd eerst kijken naar het eigen handelen, jezelf of elkaar een spiegel voorhouden. Zo leren wij op onze school met én van elkaar. Niet alleen van leerkrachten, maar ook van de intern begeleider en de directie verwachten wij deze lerende houding. Zelfreflectie stelt ons in staat om te blijven leren en als team in ontwikkeling te blijven. Het hangt samen met onze teamcultuur, waarbij wij een professionele omgang met elkaar heel belangrijk vinden.

De school heeft in schooljaar 2020-2021 een nieuwe, actuele, online Friese methode (Spoar 8) gekozen en aangeschaft. Wij zijn deze methode vanaf september 2020 aan het implementeren, na met het team een basistraining gevolgd te hebben. Dit zetten we schoolbreed in en uit, vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt er aandacht geschonken aan het Fries. Voor niet Friestalige leerkrachten hebben wij een ‘native speaker’ in de school aanwezig, om zo alle groepen van Friese les, op maat, te kunnen voorzien.

De school heeft daarnaast in schooljaar 2020-2021 de methode Flits aangeschaft. Een leesmethode, gericht op de ontwikkeling van het technisch lezen. Deze methode sluit aan bij de visie van onze school en is een instrument om onze leesopbrengsten te vergroten. Ook is het team geschoold m.b.t. deze methode. Een moderne, nieuwe methode, waarmee wij vanaf groep 3 tot en met groep 8 werken.