0512-341796
Visie

Visie

Visie

'Leren doen wij van én met elkaar!'

De samenwerkingsschool in Rottevalle wil o.a.:

Een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect, structuur en duidelijkheid leren. Dit alles, met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking met doorgaande lijnen in het leerproces.