0512-341796
Visie

Visie

Visie op leren

SWS It Werflân hanteert een heldere visie op leren. Via onderstaande button vindt u de meest recente visie van mei 2022.

Visie

'Leren doen wij van én met elkaar!'

De samenwerkingsschool in Rottevalle wil o.a.:

Een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect, structuur en duidelijkheid leren. Dit alles, met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking met doorgaande lijnen in het leerproces. Wij hanteren vanaf schooljaar 2021 ,stapsgewijs, Coöperatief Onderwijs als onderwijsconcept.