0512-341796
Visie

Visie

Visie

'Leren doen wij van én met elkaar!'

De samenwerkingsschool in Rottevalle wil o.a.:

- een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect, structuur en
duidelijkheid leren, met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
en samenwerking met doorgaande lijnen in het leerproces;

- een school met een rijke, uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen leren
wat er in de wereld te koop is, wat betreft de actualiteit, maar ook wat
betreft cultuur en expressie;

- voor de bevolking van Rottevalle en wijde omgeving een school zijn waar
modern onderwijs wordt gegeven.