0512-341796
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad

Op onze school draait het uiteraard om de leerlingen. Een nauwe betrokkenheid vinden wij dan ook essentieel.

Om deze reden komt de leerlingenraad zes keer per jaar bij elkaar om het met elkaar te hebben over praktische zaken, zoals nieuw speelgoed op het plein, maar ook over inhoudelijke thema's. Hierbij kunt u denken aan het meedenken over nieuwe methoden, het uitzetten van enquêtes betreffende verschillende onderwerpen en het vormgeven van themaweken of vieringen.

Als lid van de leerlingenraad voel je je verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op school en zet je je in voor alle leerlingen van de school!

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen, afkomstig uit de groepen 3 tot en met 8. Een leerlingenraad wordt vastgesteld voor de duur van één schooljaar, waarna er een nieuwe leerlingenraad wordt samengesteld. De vergaderingen vinden onder schooltijd plaats, de directeur is hierbij aanwezig.