0512-341796
Verlofregeling

Verlofregeling

Verlofregeling

Verlofregeling it Werflân

Onderwijs is niet vanzelfsprekend. In veel landen kunnen kinderen niet naar school. In Nederland gelukkig wel. Hier vinden wij het recht op onderwijs zo belangrijk, dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan. In Nederland zijn daarom de leerplicht en de kwalificatieplicht vastgelegd in een wet: de Leerplichtwet. Die Leerplichtwet schrijft leerlingen, ouders en scholen voor wat wel en niet mag.

Wilt u precies weten in welke situaties u wel of niet in aanmerking komt voor verlof van uw zoon / dochter, dan verwijzen we u graag naar de bovenschoolse schoolgids van Adenium, pag. 19-21 : Leerplicht en verlof.

Tevens vindt u op bijgevoegd verlofaanvraag formulier alle voorwaarden en voorschriften.