0512-341796
OR

OR

OR

Vele handen....

Leerlingen een mooie tijd op school bieden en hen onvergetelijke herinneringen meegeven. Dat is wat wij graag willen, maar dat kunnen wij niet alleen. Gelukkig is er een OuderRaad (OR) die bij heel veel activiteiten ondersteunt. In deze raad zitten ouders van kinderen. Zij helpen bijvoorbeeld feesten organiseren en regelen veel praktische zaken. Als ouder betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage, eenmaal per jaar, aan de ouderraad. Dit geld gebruiken zij om wat extra's te doen voor onze leerlingen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Schoolreisjes
  • Koningsspelen
  • Afscheid van groep 8
  • Sfeer in de school

De ouderraad komt eens per 6 weken bij elkaar om te overleggen en activiteiten voor te bereiden.

Vanuit de school zijn er leerkrachten aanspreekpunt voor de OR en uiteraard vindt er ook overleg met de directie plaats.

De OR en de MR werken tevens samen waar nodig en gewenst.