0512-341796
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Adenium

Een school is een omgeving waar mensen met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling. Deze kunt u via onderstaande link openen en deze ligt op school ter inzage.

In deze klachtenregeling voor ouders en leerlingen is beschreven welke acties in welke volgorde u kunt ondernemen binnen “Adenium” en wat de eventuele externe mogelijkheden zijn.

Voor vragen met betrekking tot de klachtenregeling kunt u terecht bij de contactpersoon of de directie van de school.

De contactpersoon van onze school is: Berber Olij (intern begeleider)