Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

OR

We hebben op onze school een Ouderraad(OR) en een Medezeggenschapsraad (MR).

De OR functioneert in veel gevallen als een activiteitencommissie bij o.a. verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, Pasen, laatste schooldag, en de afscheidsavond van groep 8. Een keer per jaar wordt er een zakelijke ouderavond in school gehouden. Daarin leggen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad verantwoording af over wat er het afgelopen jaar is gebeurd en over de plannen voor het komende jaar.

Naast ondersteunende ouderhulp in de groep, bijvoorbeeld begeleiding van een groepje leerlingen tijdens de creatieve middag en begeleiding bij het leesonderwijs, helpen veel ouders bij verschillende activiteiten van de school.

Verder is er hulp bij de begeleiding van sportevenementen en schoolreizen en bij het vervoer van de kinderen bij de verschillende excursies.

Naast deze praktische zaken beheert de ouderraad tevens de vrijwillige ouderbijdrage en denkt mee en adviseert de MR in beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal één keer per maand plaats op school.

Ouderbijdrage.

Voor het organiseren van de verschillende activiteiten vraagt de ouderraad van alle ouders een jaarlijkse ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een rekening. Aanvullende informatie met betrekking tot gemeentelijke regelingen vindt u hier.

 

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma
 

 

 

 

 

 

Adres

Samenwerkingsschool
It WERFLÂN
Master Kuiperswei 1
9221 TD Rottevalle

0512 - 341796
mail ons

directeur: Diety Hobma - Boersma