0512-341796
Nieuws

Nieuws

Nieuws!

Nieuws

Zakelijke ouderavond

Hier vindt u de jaarverslagen ter inzage voor de zakelijke ouderavond.

Lees verder
Nieuws

Muziekonderwijs!

Meester Johan Postma geeft vanaf schooljaar 2021-2022 iedere vrijdagochtend muziekles aan alle groepen! Van muziekbeleving in de onderbouw tot aan het leren bespelen van een instrument vanaf groep 5. Dit is o.a. mogelijk gemaakt d.m.v. samenwerking met twee muziekkorpsen uit de omgeving. De muzieklessen zijn vanaf groep 3 gekoppeld aan onze methode wereldoriëntatie (Blink Wereld), waardoor muziek een echt onderdeel vormt van ons onderwijsprogramma. De lessen zorgen voor plezier, een positieve invloed op leren en voor ontspanning!

Nieuws

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.

Lees verder

Nieuws

Inspectiebezoek 16 maart

Op 16 maart is de onderwijsinspectie langs geweest voor een herstelonderzoek. Lees hier hoe dat is gegaan.

Lees verder
Nieuws

Beslisboom Covid-19

Door Covid-19 zijn wij als school genoodzaakt om maatregelen te treffen. Via deze link komt u bij de meest recente beslisboom voor leerlingen met of zonder klachten.

Lees verder
Nieuws

Nieuwsbrieven

Iedere maand verzorgt SWS It Werflân een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen. In dit archief vindt u de nieuwsbrieven van het afgelopen schooljaar.

Lees verder