0512-341796
Nieuws

Nieuws

Nieuws

SWS It Werflân voldoende!

De onderwijsinspectie heeft op 15 maart 2022 een volledig herstelonderzoek uitgevoerd en heeft aan onze school het oordeel 'voldoende' toegekend! Een mooie basis om op verder te bouwen.

Nieuws

Zakelijke ouderavond

Hier vindt u de jaarverslagen ter inzage voor de zakelijke ouderavond.

Lees verder
Nieuws

Muziekonderwijs!

Meester Johan Postma geeft iedere vrijdagochtend muziekles aan alle groepen! Van muziekbeleving in de onderbouw tot aan het leren bespelen van een instrument vanaf groep 5. De muzieklessen zijn vanaf groep 3 gekoppeld aan onze methode wereldoriëntatie (Blink Wereld), waardoor muziek een echt onderdeel vormt van ons onderwijsprogramma. De lessen zorgen voor plezier, een positieve invloed op leren en voor ontspanning!

Nieuws

It Werflân in de krant!

Groep 7 en 8 draagt eenieder een warm hart toe! Lees meer in de Leeuwarder Courant: Hartverwarmende actie van It Werflân

Lees verder

Nieuws

Beslisboom Covid-19

Door Covid-19 blijven wij als school helaas genoodzaakt om, wanneer nodig, maatregelen te treffen. Via deze link komt u bij de meest recente beslisboom voor leerlingen met of zonder klachten.

Lees verder