Het Team

Hier vindt u het overzicht van de groepen van SWS it Werflan.

Groep 0/1 : Juf Helena Douma (ma, di, woe) en juf Sytske Sibma (do, vr)
Groep 2: Juf Marian de Lange (ma t/m vr)
Groep 3/4: Juf Sanne Prins (ma t/m vr)
Groep 5/6: Juf Marrit van Esch (ma, di, woe, vr), juf Lisa Berghuis (do)
Groep 7/8: Juf Fenna Kuperus (ma, di) en meester Michel Wijma (woe, do, vr)

Directie: Paulien Veldman (ma, di, do)
IB: Berber Olij (di, woe)
Onderwijsassistenten: Evelien Westerveen (ma, di, woe), Gjilke Alma (woe, do, vr), Hilde de Boer (ma)
Conciërge: Michel Steigstra (ma)
Administratief medewerkster: Janneke van Zanten (di)

Aandachtsfuncionaris: Berber Olij (di, woe)
Vertrouwenspersoon: Fenna Kuperus (ma, di)